Juhatus

Koguduse juhatus valitseb koguduse vara üle, korraldab majandustegevust ja viib ellu koguduse nõukogu otsuseid. 2017. aastast kuuluvad juhatusse: esimees Joel-Siimo Põld ja aseesimees Kalev Kask ning liikmed Kaja Jalukse-JärvikVirge Kadarik, Kristjan PajuTiia-Helle Schmitte, Heiki TaliKaido Täpsi ning ameti järgi koguduse vaimulik.

Koguduse majandustegevust, raamatupidamist, kassat ja varasid revideerib kolmest liikmest koosnev revisjonikomisjon, kuhu kuuluvad 2017. aastast Rait Talvoja (esimees), Kristi Allikvee ja Ave Kadarik.

Koguduse raamatupidaja on Eve Haggi. Koguduse organistid on Mari Põld ja Virge Kadarik. Koguduse kirikuteenija on Kalev Kask.

foto: Jaak Kadarik

Koguduse esindusorgan on nõukogu. 2013. aastast täidab nõukogu ülesandeid koguduse täiskogu (2014. a seisuga 53 liiget), mille kohuseks on olla toeks koguduse vaimulikule koguduse usulisel ja kõlbelisel ülesehitamisel ning edendada koguduse tegevust.