Lähiajalugu

1924.aasta suvel asetati kiriku altariruumi seintele koguduse õpetaja ja kohalike eestvedamisel mälestustahvlid I maailmasõjas ja Vabadussõjas langenud Juuru kihelkonna sõjameeste nimedega. Neist esimesel on 87 ja teisel 23 langenu nimed.

1936. aastal oli kirikuhoones suurem remont. Kirikust eemaldati peamiselt kõik mõisinikeajaga seonduv (vapid, epitaafid jms). Puhastust meenutab veel tänapäevalgi peaportaali uksel olev krutsifiks ja daatum. Eelnevat ehtis peaust von Stahlide vapp. Uuenenud kiriku õnnistas sisse piiskop Hugo Bernhard Rahamägi sama aasta Mihklipäeval.

1937. a suvel toimus Juurus Ida-Harju praostkonna I vaimulik laulupäev. Ja 1938. a Mihklipäeval tähistas kogudus suurjooneliselt oma 700. aastapäeva. Oma kohalolekuga austasid tähtpäeva mitmed praostkonna vaimulikud ja piiskop Rahamägi.

Vabadussõjas langenute mälestustahvel.
Foto: Kalev Kask

1964. aasta kevadel süttis kiriku torn pikselöögist. Tulekahjus hävis torni kiiver, mis taastati endistes vormides, kuid veidi lühemana 1968. aastal.